UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI BAĞLAMINDA SİBER GÜVENLİK EKOSİSTEMİ‘NDE YAŞANAN GELİŞMELER VE DEĞERLENDİRMELER

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerin siber ekosistemdeki payı incelenerek Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz ve ardından krizin sıcak savaşa dönmesi sonucunda ortaya çıkan siber savaşın bu ekosistemdeki payı göz önünde bulundurularak kapsamlı bir değerlendirme hedeflenmektedir. Bu kapsamlı çalışmanın amacı, Ukrayna-Rusya savaşı sırasında ve öncesinde iki ülke arasında siber alanda yaşanan saldırılar ve hacker gruplarının bu saldırıları nasıl kullandığı, kimlerden destek aldığı, ne tür etkiler oluşturduğu, savaşın içerisinde ne tür yönlendirmelerde veya kalıcı etkilerde bulunduğu gibi sorulara cevap aramaktır, aynı zamanda gündeme yansıyan saldırı türleri, hacker grupları ve bunları kullanan devletler gibi konularda da detaylı açıklamalara ulaşıp sonuç çıkarmaktır. Gelişmeler boyunca iki tarafında yapmış olduğu siber saldırılar incelenmiştir. Ekosistem içerisinde bulunan mevcut zafiyetlerden yanı sıra yeni bir siber saldırı türü olup olmadığı gibi konular araştırılarak kıyaslamalar yapılmıştır. Aynı zamanda kritik altyapılar, devlet kurumları, özel sektör gibi alanlar incelenerek her iki tarafında bu alanlarda siber olarak kayıplar yaşayıp yaşamadığı ve detayları irdelenmiştir. Tüm bu araştırmaların sonucunda varılacak sonuç, Rusya-Ukrayna siber savaşının dünya genelinde etkileri ve yaşanan siber gelişmeleri toparlayarak gün ışığına çıkarıp bir bütün halinde inceleme fırsatı oluşturabilmektir.

___

  • [1] İnternet: T.C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, (2019). Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi , Sf: 7 Web: https://hgm.uab.gov.tr/uploads/pages/siber-guvenlik/2016- 2019guvenlik.pdf adresinden alınmıştır.
  • [2] Bayraktar, G. (2015). Siber Savaş ve Ulusal Güvenlik Stratejisi (Birinci Baskı). Türkiye: Yeniyüzyıl Yayınları, 48-49.
  • [3] İnternet: Bilişim İnovasyon Derneği, (2021). Siber Güvenlik Raporu, Sf: 9 Web: http://www.bilisiminovasyon.org.tr/webfiles/userfiles/files/siber_guvenlik_raporu.pdf adresinden alınmıştır.
  • [4] İnternet: TUBİTAK BİLGEM, (2022). Rusya-Ukrayna Siber Savaş Tehdit Araştırma Raporu, Sf: 1-5 Web: https://bilgem.tubitak.gov.tr/sites/images/tubitak_bilgem_sge_rusya- ukrayna_siber_savas_tehdit_arastirma_raporu.pdf adresinden alınmıştır.
  • [5] Singer, P.W., Friedman, A. (2018). Siber Güvenlik ve Siber Savaş (İkinci Baskı). Türkiye: Buzdağı Yayınları, 24-26.
  • [6] İnternet: CyberMag, (2022). Rusya ve Ukrayna Arasındaki Siber Savaş Dünyayı Derinden Etkiliyor, Web: https://www.cybermagonline.com/rusya-ve-ukrayna-arasindaki- siber-savas-dunyayi-derinden-etkiliyor adresinden alınmıştır .
  • [7] İnternet: BleepingComputer, (2022). Microsoft says Russia hit Ukraine with hundreds of cyberattacks, Web: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/microsoft-says- russia-hit-ukraine-with-hundreds-of-cyberattacks/ adresinden alınmıştır.
  • [8] İnternet: Microsoft, (2022). Special Report: Ukraine - An overview of Russia’s cyberattack activity in Ukraine, Web: https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE4Vwwd adresinden alınmıştır.
  • [9] İnternet: Independet Türkçe, (2022). Cephe gerisinde kıran kırana mücadele: Örneklerle Rusya - Ukrayna siber savaşı, Web:   https://www.independentturkish.com/node/481006/d%C3%BCnya/cephe-gerisinde- k%C4%B1ran-k%C4%B1rana-m%C3%BCcadele-%C3%B6rneklerle-rusya-ukrayna- siber-sava%C5%9F%C4%B1 adresinden alınmıştır.
  • [10] İnternet: TrendMicro, (2022). New RURansom Wiper Targets Russia, Web: https://www.trendmicro.com/en_us/research/22/c/new-ruransom-wiper-targets-russia.html adresinden alınmıştır.