Benzer Makaleler

CULTURAL AWARENESS OF KAZAKHSTANI STUDENTS IN LEARNING TURKISH LANGUAGE IN TARGET COUNTRY

A. Âsaui atyndaġy Halyk̦aralyk̦ k̦azak̦-tùrìk universitetìnìn̦ habaršysy

Z. DUISEMBEKOVA

TÜRKİYE’DE KONUT FİYATLARINI BELİRLEYEN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİN ANALİZİ / Analysis of Macroeconomic Indicators Determining Housing Prices in Turkey

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi

Sena YILDIRIM, Büşra KARAKAYA KIRMIZI, Feyyaz ZEREN

Akademisyenlerin Uluslararası Akademik Etkinliklerde Yabancı Dilde Yaşadığı İletişim Kaygıları

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Turgay HAN, Manolya AKYÜZ, Halis GÖZPINAR

TÜRKİYE VE BİRLEŞİK KRALLIK’TA GREVDE KAYBOLAN İŞGÜNÜ SAYISININ ÜCRET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Verimlilik Dergisi

Emre ÜNAL, Nezir KÖSE

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM STİLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Dilek Çağırgan GÜLTEN, Ekrem ÖZKAN

Borsa İstanbul’un Bölgesel Piyasalar ile Entegrasyonu: Dinamik Koşullu Korelasyonlar ve Yayılım Endeksinden Kanıtlar

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR

GELEN YABANCI TURİST VE YURTDIŞINA ÇIKAN YERLİ TURİSTLER İLE KİŞİ BAŞINA GELİR ARASINDAKİ UZUN DÖNEM İLİŞKİŞİNİN BELİRLENMESİ 1980-2011 DÖNEMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Sakarya İktisat Dergisi

Selim İNANÇLI, Mehmet Sena EKİCİ, Adem BABACAN

Sporun Sosyal Bütünleşme Üzerindeki Etkileri

Spor Eğitim Dergisi

Feray KÜÇÜKBAŞ DUMAN