İNGİLİZCE'NİN DİĞER DERSLERLE BİRLEŞTİRİLEREK ÖĞRETİLMESİ

Bu makale, dil dersi ve diğer branş derslerinin birleştirilerek, ilkokul öğrencilerine yabancı dil öğretiminde uygulanan 'birleştirme yöntemi' hakkındadır. Dil dersi ve diğer branş derslerinin birleştirilmesinin, uygulamanın doğru yapıldığı zaman çoğunlukla başarılı olduğu vurgulanmaktadır. İlk olarak, bunun faydalı bir yöntem olduğu anlatılmakta ve bunu etkin bir şekilde uygulamanın yollan tartışılmaktadır. Daha sonra, bu yöntem de öğretmenin rolü anlatılmaktadır. Son olarak, yabancı dilin sınıf öğretmeni tarafından öğretilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise, dil öğretmeni ve smıf öğretmeninin birbirleri ile işbirliği içinde çalışmaları önerilmektedir

THE INTEGRATION OF ENGLISH LANGUAGE WORK WITH THE OTHER SCHOOL SUBJECTS

This paper talks about an integration approach, which adopted to teaching a foreign language to young children, that is the integration of language work and other school subjects. It is suggested that the integration of subjects and foreign language is often possible when it is applied appropriately. Firstly, the reasons of presenting this approach as a beneficial one are justified and then the ways of applying this approach effectively are discussed. Moreover, the role of the foreign language teacher in this approach is described. Finally, it is proposed that the foreign language should be taught by the class teacher. If this not possible, it is offered that foreign language teachers and class teachers should work co-operatively

___

Brewster,J & Ellis (1991),The story-telling Handbook for Primary Teachers. Penguin

Brewster, J & Girard & Ellis (1991), The Primary English Teachers' Guide. Penguin

Brumfit & Moon & Tongue (1991), Teaching English to Children. Collins ELT

Garvie,E (1990), Story As Vehicle. Multilingual Matters

Halliwell,S(1992), Teaching English in the Primary Classroom. Longman

Holden,S. (1989), TeachingChildren. Modern English Publications

Kennedy, C.S & Jarvis (1990), Ideas and Issues in Primary ELT. Nelson

Pearsall,L (1993), Lecture Notes. University of Essex

Stern,H.H (1969), Languages and the Young School Child. OUP