Hüseyin HÜSNÜ BAHAR, Nurettin BİROL, Fatma ÖZKAYA

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (ERZİNCAN ÖRNEĞİ)

EVALUATION OF TEACHER OPINIONS RELATING TO CURRICULUM OF FOURTH GRADE OF PRIMARY SCHOOL SOCIAL STUDIES CURRICULUM (ERZINCAN CASE)

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2011-Cilt: 13 - Sayı: 1

1-23

Öğretim programı, ilköğretim 4. sınıf, sosyal bilgiler, öğ- retmen görüşleri

curriculum, primary school fourth grade, social studies, teacher opinions.

140

Benzer Makaleler

KAVRAMSAL DEĞİŞİM METİNLERİNİN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ KAVRAM YANILGILARINI GİDERMEYE ETKİSİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Soner ALADAĞ, Eyüp YILMAZ

1960’lı Yıllarda Türkiye’de Üstün Yetenekliler Eğitiminde İlkokul Düzeyinde Uygulanan Programın Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi

Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi

Rıdvan KARABULUT

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sorumluluk Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi

Halil İbrahim SAĞLAM, Büşra KAPLANCI

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARINDA TASARRUF VE EŞİTLİK DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi

Kamil UYGUN, Nurcan ÜSTÜNDAĞ ŞENER, Özgür ARSLAN

Comparison of 5th to 8th Grade Mathematics Curricula in Turkey and Greece

International e-Journal of Educational Studies

Enta ISMAIL AMET, Gül KALELİ YILMAZ

AVRUPA DİLLERİ ÖĞRETİMİ ORTAK ÇERÇEVE METNİ VE YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

Türklük Bilimi Araştırmaları

Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DENİZ/, Arş. Gör. Başak UYSAL

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Bağlamında 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Söz Varlığına Yönelik Etkinliklerin Sözcük Öğretimi Açısından İncelenmesi

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

İlker AYDIN, Gizem AYDIN

Sınıf Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İşbirlikli Öğrenme Modelini Sınıfta Uygulama Düzeyleri

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Ufuk ŞİMŞEK, Yasemin KOÇ