Duran NEMUTLU

Montaigne ve Montesquieu'de İnsan, Erdem ve Trogloditler

Man, Virtue and Troglodytes in Montaigne and Montesquieu

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

2003-Cilt: 27 - Sayı: 1

143-155

156