Hatice ERDOĞAN

İNEGÖL’ÜN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİNİN GASTRO-TURİZM KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

Participation of Ottoman Balkan Vassal Troops to the Siege of Neuhäusel in Andrea Höltzel’s Relatione (1664)

Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 2 - Sayı: 3

111-130

Gastronomi turizmi, Coğrafi işaret, İnegöl, Turizm, Kültür

Ottoman army, the Habsburgs, Neuhäusel, Military intelligence, Military history, Crimean Khanate, Tatars, Wallachia-Moldavia

5549