Mücahit YILDIRIM, Fatih GÜL

Kentsel Ortak Kullanım Alanlarına Bir Örnek: Samsun Millet Bahçesi

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

2020-Cilt: 1 - Sayı: 2

125-141

Millet Bahçesi, Park, Bahçe, Samsun

5428

Benzer Makaleler

Ziyaretçilerin Park Kullanım Özelliklerinin Genel Park Kullanım Memnuniyeti Üzerine Etkisi

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Güney ÇETİNKAYA, Seden SÖYLER, Ece ÖMÜRİŞ

Başarılı Kent Parkı Planlama ve Yönetimi Yaklaşımının Teardrop Park (New York) Örneğinde Araştırılması

OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi

Banu Öztürk Kurtaslan

Başarılı Kent Parkı Planlama ve Yönetimi Yaklaşımının Teardrop Park (New York) Örneğinde Araştırılması

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Banu Öztürk Kurtaslan

Kentsel Parklara İlişkin Memnuniyet Düzeyinin Değerlendirilmesi: Eskişehir Millet Bahçesi Örneği

JENAS Journal of Environmental and Natural Studies

Yahya ALAMRİ, Mehmet İNCEOGLU

GEÇ OSMANLI DÖNEMİ KENTSEL MEKANDA BATILILAŞMAETKİLERİ: KONYA MİLLET BAHÇESİ

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Filiz ÇELİK

Sosyo-ekonomik Yapısı Farklı Alanlarda Parkların Mevcut Tasarımının ve Kullanıcı İsteklerinin Değerlendirilmesi: Aydın Kenti Örneği

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Zöhre POLAT, Ebru ERSOY TONYALOĞLU, Çiğdem KILIÇASLAN, Barış KARA

ENGELLİ BİREYLERE AYRILMIŞ PARK YERİ İŞGALLERİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK BİR TASARIM: CEPS (CAYDIRICI ENGELLİ PARK SİSTEMİ)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi

Burak Yiğit KATANALP, Ahmet Kemal NENNİOĞLU, Yağmur ÖZİNAL, Ezgi EREN, Zeynel Baran YILDIRIM

Graphical User Interface for Asynchronous Motors Clarke-Park Transforms Using LabVIEW

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Mehmet YILMAZ, Serdar TEZGEL, Muhammedfatih CORAPSİZ