Başarılı Kent Parkı Planlama ve Yönetimi Yaklaşımının Teardrop Park (New York) Örneğinde Araştırılması

Kamusal alan olarak yüzyıllardır toplumlara doğayı duyumsama ve rekreasyon olanağı sağlayan parklar, bu işlevleri dolayısıyla özellikle kentsel ortamlarda giderek daha da artan bir öneme ve değere sahip olmuşlardır. Kültürel değerler, politik ve sosyo-ekonomik yapı ile biçimlenen kent parkları, bu nitelikleri ile sosyal değişimlerle biçimlenmiş ve aynı zamanda onların yansıtıcısı olmuşlardır. Kent parklarının birey ve toplumlara daha yararlı olabilmesi adına pek çok araştırma yapılmış ve bir takım ölçütler belirlenmiştir. Bu çalışmada Harnik’in (2003) bu anlamda “başarılı” olarak nitelendirilebilecek kent parkları için belirlediği 7 ölçüt irdelenmiştir. Ardından, çağdaş bir peyzaj mimarı olan Michael Van Valkenburgh ve ekibi tarafından tasarlanmış olan Teardrop Park bu yedi ölçüt açısından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, Teardrop Park’ın,  “başarılı” bir kent parkı olduğu söylenebilir. Ekolojik tasarım anlayışı ile tasarlanıp yönetilen park, rekreasyonel etkinlikler açısından her yaş grubuna yönelik etkinliklerle aktif bir park niteliğindedir. Ayrıca park, engelli bireyler için tamamen erişilebilir niteliktedir. 

Investigating the Successful Urban Park Planning and Management Approach on the Sample of Teardrop Park- New York

Parks which provide opportunities to feel the nature and recreation for centuries, have gained increasing importance and value with the opportunities they offer, especially in urban areas. Urban parks that are formed by cultural values, political and socio-economical structures of the societies are formed with social changes and with these qualities, they also became the reflectors of them. Some criteria have been determined for urban parks to be more useful for individuals and societies and some studies have been carried out. In this study, Harnik’s (2003) seven criteria which have been determined for the parks considered as successful were investigated. After that, Teardrop Park which is designed by Michael Van Valkenburgh and his team has been investigated in terms of these seven criteria. Through these evaluations it can be said that Teardrop Park is a successful urban park. The park which has designed and is being managed with the ecological approach is an active park which is addressed to all age groups. However, park is completely accessible for disabled people.

___

 • Amin, A. (2006). Collective culture and urban public space. http://www.publicspace.org/en/text-library/eng/b003-collective-culture-and-urban-public-space adresinden erişildi. ASLA Professional Awards (2017) https://www.asla.org/2009awards/001.html adresinden elde edildi.
 • Bpcparks (2016). https://bpcparks.org/event/wednesdays-in-teardrop-2/2017-08-16/ adresinden erişildi.
 • Bpcparks (2017). https://bpcparks.org/whats-here/parks/teardrop-park/ adresinden erişildi.
 • Berrizbeitia, A. (2009). Michael Van Valkenburgh Associates: Reconstructing Urban Landscapes. New Heaven:Yale University Press.
 • Botkin, D. B. and Keller, E. A. (1995). Environmental science, earth as a living planet. John Villley and Sons: New York.
 • Cheryl, A. (1994). Context and connection: evaluating succes in urban parks. The Thesis of Master of Landscape Architecture. Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Arlington.
 • Conway, H., 1991. People’s parks: the design and development of victorian parks in Britain. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Cranz, G., 1991. Four models of municipal park design in the united states. Edited by S. Wredw,W.H. Adams. Denatured Visions. Museum of Modern Art, New York. U.S.A.
 • Cranz, G. and Boland, M., 2004. Defining the sustainable park: a fifth model of urban parks. Landscape Journal. 23 (2): 102-120. Doi:10.3368/lj.23.2.102.
 • Çınar (2008). Kent parklarının rekreasyonel yönden yeterliliği üzerine Fethiye-Muğla kent parkları örneğinde bir araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 5(2):33-38.
 • Harnik, P. (2003). The excellent city park system, Washington: Trust for Public Land.
 • Kale, İ. (1990). Physical and social transformation of urban green space. Yüksek Lisans Tezi. Master of Science in Urban Design in the Department of City and Regional Planning. The Graduate School of Natural and Applied Science of the Middle East Technical University. Ankara.
 • Huang, M. B. (1996). Public perception and social value estimation of urban parks in Taipei City. Ph. D. Thesis. University of California, Los Angeles.
 • Huxley, T. (2010). Sözlü Görüşme. Batttery Park City Parks–Interview- 75 Battery Place New York, NY 10280Oğuz, D. (1998). Kent parkı kavramı yönünden Ankara kent parklarının kullanım olgusu üzerinde bir araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara.
 • Panagianos, I. (2015). Battery Park City. https://www.dnainfo.com/new-york/20150818/battery-park-city/new-bpc-parks-head-named-after-controversial-exit-of-longtime-parks-leader adresinden erişildi.
 • Panagopoulos 2008. Opportunities for sustainable design in renovation of the Stanaway Park, Dublin, Ireland. 1st WSEAS Internaational Conferenceon Landscape Architecture. (LA ’08) (ss. 81-85). Algarve, Portugal. June 11-13 2008.
 • Peters, K., Elands, B., Buijs, A. (2010). Social interactions in urban parks: stimulating social cohesion? Urban Forestry and and Urban Greening. 9(2): 93-100. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2009.11.003
 • Shuyler, D., 1986. The new urban landscape: the redefinition of city form in nineteenth century America. The John Hopkins University Press: London.
 • Pinterest (2017). https://br.pinterest.com/pin/467248530075433985/ adresinden elde edildi.
 • Van Valkenburgh, M. (2010). Sözlü görüşme – Interview with Michael Van Valkenburgh- MVVA Associates, Brooklyn, New York.
 • Yıldızcı A. C. ve Yücel G. F. 2006. Kent parkları ile ilgili kalite kriterlerinin oluşturulması. İtü dergisi/a mimarlık, planlama, tasarım. 5 (2). Kısım:2, 220-230 Eylül 2006.