Sosyo-ekonomik Yapısı Farklı Alanlarda Parkların Mevcut Tasarımının ve Kullanıcı İsteklerinin Değerlendirilmesi: Aydın Kenti Örneği

Bu çalışmanın amacı, Aydın kentinde sosyo-ekonomik yapısı farklı alanlarda parkların mevcut tasarımları ile park alanlarıyla ilgili kullanıcı isteklerinin değerlendirilmesi ve Aydın kenti örneğinde parkların planlanması, tasarlanlaması ve yönetimi ile ilgili önerilerin sunulmasıdır. Araştırma, verilerin elde edilmesi, analizi ve sentezini içeren peyzaj araştırma yöntemi ile yürütülmüştür. Genel olarak, sosyo-ekonomik veriler ve park alanlarının yapısal tasarımı, bitkisel tasarımı ve çocuk oyun alanları ile ilgili veriler değerlendirildiğinde, sosyo- ekonomik düzey olarak orta derecede yer alan Nevzat Biçer Parkı, yüksek sosyo-ekonomik yapıda olan mahalledeki park alanımdan (Avrupa Birliği Parkı), farklılık göstermiştir ve değerlendirmelerde yüksek puanlar almıştır. Yüksek ve orta derecede sosyo-ekonomik yapıya sahip mahallelerdeki park alanları düşük sosyo-ekonomik yapıda olan mahalledeki park alanından (Maksut Doğan Parkı) , yapısal ve bitkisel tasarımda ve çocuk oyun alanı tasarımı değerlendirmelerinde daa yüksek puanlar almışlardır. Yaşadıkları mahallede park alanlarını en yüksek oranla yetersiz bulan Maksut Doğan kullanıcılarıdır. Bu veriler ışığında, parkların bulundukları mahallerdeki sosyo-ekonomik yapsı, park alanı planlaması, tasarımı, uygulaması ve yönetim zinciri ile değerlendirilerek öneriler sunulmuştur.

___

 • Anonim (2013a) T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (2013). TR32 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı 2014-2023.https://geka.gov.tr/uploads/pages_v/o_19utnqk2s1tbcm0h1g6i1973po38.pdf. (Erişim Tarihi: 05/06/2018).
 • Anonim (2013b) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları (M). https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr (Erişim Tarihi: 05/06/2018).
 • Anonim (2017) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması SEGE-2017. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü https://www.bakkakutuphane.org/upload/dokumandosya/l_sege-2017.pdf (Erişim Tarihi: 01/04/2020).
 • Anonim (2018) Türkiye İstatistik Kurumu, Konularına Göre İstatistikler. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=kategorist (Erişim Tarihi: 05/06/2018).
 • Anonim (2020a). T.C. Efeler Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü ) Efeler İlçesi Mevcut ve Önerilen Parklar.
 • Anonim (2020b) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Servisi (2020b). Mimar Sinan Mahallesi, Avrupa Birliği Parkı İmar Planı.
 • Anonim (2020c) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Servisi (2020c). Cumhuriyet Mahallesi, Nevzat Biçer Parkı 2001 yılı İmar Planı.
 • Anonim (2020d) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Servisi (2020d). Orta Mahalle, Maksut Doğan Parkı, 1996 yılı İmar Planı.
 • Abbasi A, Alalouch C, Bramley G (2016) Open Space Quality in Deprived Urban Areas: User Perspective and Use Pattern. Procedia-Social and Behavioral Sciences 216: 194-205.
 • Çallı Ö (2019) Kamusal Mekân Olarak Kent Parklarının Sosyal Yaşam ve Yer Oluşturma Açısından Önemi İzmir - Kültürpark Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Kentsel Tasarım Programı, Yüksek Lisans Tezi, 197 s., İzmir.
 • Elinç H (2011) Görsel Kalite Değerlendirmesi Yöntemi İle Antalya İli Alanya İlçesindeki Abdurrahman Alaettinoğlu ve Alanya Belediye Başkanları Kent Parklarının İrdelenmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. 120s, Konya.
 • Haq S (2011) Urban Green Spaces and an Integrative Approach to Sustainable Environment. Journal of Environmental Protection 2: 601-608.
 • Jim CY, Shan X (2013) Socio economic effect on perception of urban green spaces in Guangzhou, China. Cities 31: 123-131.
 • Kaczynski AT, Potwarka LR, Saelens, BE (2008) Association of Park Size, Distance and Features With Physical Activity in Neighborhood Parks. American Journal of Public Health 98(8) 1451-1456.
 • Karaçor E K, Çıracı H (2016) Farklı Sosyo-Ekonomik Yapılara Göre Kamusal Mekan Kullanımının Değerlendirilmesi. Online Journal of Art and Design 4(4).
 • Karademir N, Sandal EK (2011) Kahramanmaraş’ta Rekreasyon Alanlarının Kullanımının Sosyo-Ekonomik Faktörlerle İlişkisi. Nature Sciences 6(4): 189-212.
 • Langemeyer J, Camps-Calvet M, Calvet-Mir L, Barthel, S, Gómez-Baggethun E (2018) Stewardship of Urban Ecosystem Services: Understanding The Value(S) of Urban Gardens in Barcelona, Landscape and Urban Planning 170: 79-89 .
 • Mowen A, Orsega-Smith E, Payne L, Ainsworth B, Godbey G (2007). The Role of Park Proximity and Social Support in Shaping Park Visitation, Physical Activity, and Perceived Health Among Older Adults. Journal of Physical Activity and Health 4: 167-179.
 • Nemutlu FE (2016) Çanakkale 500. Yıl Parkının Peyzaj Tasarımı ve Sosyo-Kültürel Olanakları Açısından İrdelenmesi / Examination of Çanakkale 500. Year Park Regard to Landscape Design and Socio-Cultural Opportunities, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty 13(3): 48.
 • Petters K, Elands B, Buijs A (2009) Social Interactions in Urban Parks: Stimulating Social Cohesion? Urban Forestry&Urban Greening 9 (2) : 93-100.
 • Pulighe G, Fava F, Lupia, F (2016) Insights and Opportunities from Mapping Ecosystem Services of Urban Green Spaces and Potentials in Planning. Ecosystem Services 22 (A): 1-10.
 • Rabare R, Okech, R, Onyango G (2009) The Role of Urban Parks and Socio-Economic Development: Case Study of Kisumu Kenya. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management 4, 3 (12); 22-36.
 • Scopelliti M, Carrus G, Adinolfi C, Suarez G, Colangelo G, Lafortezza R, Panno A, Sanesi G (2016) Staying in Touch with Nature and Well-Being in Different Income Groups: The Experience of Urban Parks in Bogotá,Landscape and Urban Planning 148: 139-148.
 • Talay İ, Kaya F, Belkayalı N (2010) Socio-Economic Structure Effects on the Recreational Trends and Demands: A Case Study Bartın City. Turkish Journal of Geographical Sciences 8(2): 147-156.
 • Tan PY, Wang J, Sia A (2013) Perspectives on Five Decades of The Urban Greening of Singapore. Cities 32: 24-32.
 • Woodruff SC , BenDor T K (2016). Ecosystem Services in Urban Planning: Comparative Paradigms and Guidelines for High Quality Plans. Landscape and Urban Planning 152: 90-100.
 • Wolch JR, Byme J, Newell J P (2014) Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge iddia of making cities ‘just green enough’. Landscape and Urban Planing 12: 243-244.
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi-Cover
 • ISSN: 1304-7787
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2004
 • Yayıncı: Adnan Üniv. Ziraat Fak.
Sayıdaki Diğer Makaleler

Effects of Vermicompost Extract on Growth and Development of 0900 Ziraat Sweet Cherry Cultivar (Prunus avium L.) Sapling

İsmail YÜCA, Lütfi PIRLAK

Arıtma Çamuru Küllerinden Kimyasal Ekstraksiyonla Fosfor Geri Kazanımının Araştırılması

Nigar ZEYNALOVA, Bülent YORULMAZ, Ahmet DEMİRAK, Feyyaz KESKİN

Türkiye ‘de Üreticilere Verilen Toprak Analizi ve Gübre Desteklemesinin Etki Değerlemesi

İlkay ÖZDEMİR, Ferit ÇOBANOĞLU, Halil İbrahim YILMAZ, Erol ÖZKAN, Banu KADIOĞLU, Hilal YILMAZ, Şerife Gülden YILMAZ, Şeyda İPEKÇİOĞLU, Yunus Emre TERZİ

Göller Yöresi Fitofag Syrphidae (Diptera) Türlerinin Yayılışları

Asiye UZUN YİĞİT, Ozan DEMİRÖZER, Rüstem HAYAT, Ante VUJIC

Chlamydomonas reinhardtii'de Seçici Olmayan Arilsülfataz Aktivitesi

Münevver AKSOY

Yağmur Suyu Hasat Potansiyelinin Belirlenmesi: Ege Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Örneği

Merve OZEREN ALKAN, Şerif HEPCAN

Farklı Düzeylerde Pamuk Tohumu Küspesi İçeren Rasyonlara Enzim Karışımı İlavesinin Bıldırcın Besi Performansına Etkisi ve Ekonomik Değerlendirilmesi

Alper ÖZDEMİR, Mürsel ÖZDOĞAN

Antalya Sera Koşullarında Yetiştirilen Farklı Passiflora Tür ve Genotiplerinin Pomolojik Ve Biyokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi

Selçuk BİNİCİ, Ayşe Vildan PEPE, Civan ÇELİK, Fatma YILDIRIM, Adnan YILDIRIM

F2 Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Populasyonlarında Kalıtım ve Path Analizi

Mediha PALABIYIK, Aydın ÜNAY

Akdeniz ekolojik koşullarında bazı sorgum genotiplerinin verim ve kalite performansları

Mustafa SÜRMEN, Emre KARA