OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi

Cilt: 20 Sayı: Human Behavior and Social Institutions -2023Son Sayı


OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi-Cover
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2011
  • Yayıncı: ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi

257.2b63.9b

Arşiv