Feyzullah EZER, Ülkü ULUKAYA ÖTELEŞ

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanımına İlişkin Görüşleri

Social Studies Teacher Candidates' Views on the Usage of Creative Drama as a Method of Teaching

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

2020-Cilt: 9 - Sayı: 2

709-718

Sosyal Bilgiler, drama yöntemi, öğretmen adayı

Social studies, Drama method, Teacher candidates

387145