Emine DESTEBAŞI

SAVUNMA, EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK ANALİZİ: D-8 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

CAUSAL ANALYSIS BETWEEN DEFENSE, TRAINING AND HEALTH PAYMENTS: D-8 COUNTRIES EXAMPLES

Enderun

2017 - Cilt: 1 - Sayı: 1

28 - 43

Savunma Harcamaları, Sağlık Harcamaları, Eğitim Harcamaları

DefenseExpenditures, Health Expenditures, EducationExpenditures

521 130