Elif SABANCI POLAT

Covid-19 Pandemisine Yönelik Güvenli Ortamlarda Kalmaya Teşvik Amaçlı Hazırlanan İllüstrasyonların İncelenmesi

Examination of Illustrations Prepared to Encourage Staying in Safe Environments for Covid 19 Pandemic

STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi

2020-Cilt: 1 - Sayı: 1

90-97

İllüstrasyon, Göstergebilim, Covid-19, EvdeKal

Illustarion, Semiotics, Covid-19, Stay Home

13621

Benzer Makaleler

Journal of Experimental and Clinical Medicine

Özlem AKDOĞAN, Derya YAPAR, Kazım ÇEBİ, Sertaç ARSLAN, Hilal BOYACI, Yasemin ARI YILMAZ, Pınar TUNÇEL ÖZTÜRK, Ünsal SAVCI, Hüseyin KAYADİBİ, Ayşe YILMAZ, Meral GÜLHAN, Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ, Nurcan BAYKAM

COVİD-19’UN NEDENLERİ ALGISI İLE COVİD-19 KORKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Okan Anıl AYDIN, Sibel ORHAN, Muhammet GÜMÜŞ, Necibe KAYA, Ezgi MAHANOĞLU

Yokluktan İntihara: Türkiye’de Covid-19’un İlk Kısıtlama Döneminde Yazılı Basına Yansıyan İntiharlar

Çalışma ve Toplum

Nurdane BÜRÜNGÜZ

Covid-19 Sürecinde Turist Rehberlerinin Çalışma Motivasyonları ve Yaşam Doyumlarının Analizi

Turist Rehberliği Dergisi (TURED)

Öznur ÇETİNKAYA, Fatma Füsun İSTANBULLU DİNÇER

COVID-19 PANDEMİSİ İLE MÜCADELEDE AŞILARIN KÜRESEL KAMUSAL MAL ÇÖZÜMÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Halil KETE

Türkiye’deki COVID-19 Enfeksiyonu: Erken Dönem İstatistikleri ve Hastalık Seyrinin İstatistiksel Olarak Modellenmesi

ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ

Barış ERGÜL, Arzu ALTİN YAVUZ, Ebru GÜNDOĞAN AŞIK, Bahadır KALAY

Comparison of the Pandemic Experiences of British and Syrian Old Women Living Alone in Turkey

MSGSÜ Sosyal Bilimler

Vefa Saygın ÖĞÜTLE, Funda SÖNMEZ ÖĞÜTLE, Hilal SEVLÜ, Duygu SARIMURATOĞLU

17. PARAMEDİK EĞİTİMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI VE 1. ULUSLARARASI PARAMEDİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU SONUÇ RAPORU

Hastane Öncesi Dergisi

Sinem UTANIR ALTAY, Sevgi ÖZTÜRK