Covid-19 Pandemisine Yönelik Güvenli Ortamlarda Kalmaya Teşvik Amaçlı Hazırlanan İllüstrasyonların İncelenmesi

Araştırmanın konusu COVİD-19 pandemisinden korunmak için güveli ortamlarda kalmaya yönelik hazırlanan illüstrasyon çalışmalarını kapsamaktadır. Bu araştırmada amaç, COVİD-19 pandemisine yönelik hazırlanan illüstrasyonların göstergebilim açısından incelenmesidir. Sosyal Medyadan rastgele olarak, “#evdekal/#stayhome” etiketleri ile etiketlenmiş illüstrasyonlar seçilmiştir.

Examination of Illustrations Prepared to Encourage Staying in Safe Environments for Covid 19 Pandemic

The subject of the research includes illustration studies prepared to stay in safe environments to protect from the COVID-19 pandemic. The aim of this study is to examine the illustrations prepared for the COVID-19 pandemic in terms of semiotics. Illustrations tagged with “# evdekal / # stayhome” tags were randomly selected from Social Media.

___

 • Chandran, V. (2020). https://vimalchandran.com/about/ sayfasından erişilmiştir.
 • Dada Salon Art Gallery (2020). http://www.dadasalon.com.tr/sadi-tekin sayfasından erişilmiştir.
 • De Saussure, F. (1960). Course in general linguistics. London: Peter Owen.
 • Heiduczek, M. (2020). https://martinaheiduczek.com/about/ sayfasından erişilmiştir.
 • Iran Cartoon (2020). https://www.irancartoon.com/site/artists/alireza-pakdel sayfasından erişilmiştir.
 • Kaplan, F. N. & Ünal, T. G. (2011). Bilim Kurgu Sinemasını Okumak. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Maguire, H. (2020). https://hollymaguire.co.uk/About sayfasından erişilmiştir.
 • Mingers, J. & Willcocks, L. (2017). An integrative semiotics methodology for IS research. Information and Organization. 27, 17-36. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1471772716300306?via%3Dihub sayfasından erişilmiştir.
 • Polat, E. S. & Köse, E. (2018). Açık Hava Reklam Tasarımlarının Göstergebilimsel Açıdan Değerlendirilmesi. 6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu. https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=727-732.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2020). COVID-19 Sözlüğü. https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66439/c.html sayfasından erişilmiştir.
 • Wigan, M. (2012). Görsel İllüstrasyon Sözlüğü. İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Yakin, H. S. M. & Totu, A. (2014). The Semiotic Perspectives of Peirce and Saussure: A Brief Comparative Study.
 • Procedia – Social and Behavioral Sciences. 155, 4-8. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814057139 sayfasından erişilmiştir.

___

APA Sabancı Polat, E. (2020). Covid-19 Pandemisine Yönelik Güvenli Ortamlarda Kalmaya Teşvik Amaçlı Hazırlanan İllüstrasyonların İncelenmesi . STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 90-97 .