İLLÜSTRASYONUN MEKÂNIN GÖRSEL İLETİŞİMİNE KATKISI

İllüstrasyon, bir düşünceyi veya mesajı sanatın evrensel dili olan resimleme yolu ile izleyiciye aktarabilme sanatıdır. Görsel iletişimin en önemli alt disiplinlerinden biridir çünkü onlarca kelime ile anlatılabilecek olanı tek başına ifade edebilme gücüne sahiptir. Sınırsız ve zengin imge dünyası ile doğada benzeri olmayan yepyeni görsel deneyimler yaşatabilir. Günlük hayatın pek çok alanında yüz yüze kaldığımız kurum logoları, ambalaj tasarımları, sinema afişleri, el broşürleri, internet sayfaları gibi pek çok alandaki grafik çalışmalarında illüstratif çözümlemelere sıkça rastlamaktayız. Çünkü illüstrasyon özgündür, kurumu ve yer aldığı ortamı diğerlerinden net çizgilerle ayırır. Mimari tasarımlarda da mekâna yeni anlamlar kazandırmak ve kullanıcıları ile daha güçlü görsel iletişim kurmak için mekân yüzeylerine illüstrasyon çalışmaları günden güne önem kazanmaya başlamıştır. Teknolojinin getirdiği olanaklarla çeşitli tekniklerde illüstrasyonlar mekân yüzeylerine uygulanabilmektedir ancak geleneksel resim teknikleri ile üretilen mekân illüstrasyonları hala önemini korumakta ve hatta daha değerli bulunmaktadır. Lefke Avrupa Üniversitesi kampüsü içerisinde çeşitli mekânların yüzeylerine üniversite öğrencileri ile birlikte akrilik boya ve fırçalar kullanılarak illüstrasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu makalenin amacı; öğrencilerle yapılan bu mekânsal illüstrasyonların mekâna kazandırdıkları üzerinden örneklendirerek görsel iletişim tasarımında önemli bir disiplin olan illüstrasyonun mekânsal iletişimdeki rolü ve önemini irdelemektir.

___

  • Atamaz Daut, E., & Ergün, E. (2017). Graphic Design Applications for Spatial Imagery and Examples from a Nursery School. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 947-957.
  • Atamaz, E. (2018). Çevre ve Mekan Grafiği Eğitimi için Seçmeli Ders Uygulaması. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 1-14.
  • Aytekin, H. (2022). İnsan İlişkileri ve İletişim. Ankara: Pegem Akademi.
  • Berger, J. (1999). Görme Biçimleri. İstanbul: Metis Yayınları.
  • Işık, M. (2018). İletişim Bilimine Giriş. Konya: Eğitim Yayınevi.
  • Zeegen, L. (2009). What is Illustration? Switzerland: Roto Vision.