Havva Meryem IMRE, Kevser GÜRCAN AKBAŞ

SADBERK HANIM MÜZESİ KOLEKSİYONUNDAN ÖRNEKLERLE OSMANLI DÖNEMİ KADIN AYAKKABI TASARIMLARI ÜZERİNE TESPİTLER

Findings on Women’s Shoes Designs from Ottoman Period with the Examples from Sadberk Hanım Museum Collection

STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi

2020-Cilt: 1 - Sayı: 1

73-89

Kadın Ayakkabıları, Tasarım, Osmanlı Dönemi, Ayakkabıcılık, Kültürel Miras.

Women’s Shoes, Design, Ottoman Era, Shoe Making, Cultural Heritage.

1285

Benzer Makaleler

Peyzaj mimarlığı tasarım sürecinde bilgisayar kullanım olanaklarının Alanya Atatürk parkı örneğinde irdelenmesi

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (:Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi)

Ahmet ŞAHİN, Serpil ÖNDER

ALAİYE’DE MAARİF OTELİNİN İNŞASI VE TARİHİ SEYRİ (1912-1943)

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi

Ali Rıza GÖNÜLLÜ

İlköğretim Seçmeli Satranç Dersi Başlangıç Düzeyi Birinci Basamak Bilgisayar Destekli Öğretim Tasarımı

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ayşen KARAMETE, Hüseyin GÜNEŞ

H.974/M.1566 Tarihli Tahrir Defterlerine Göre Lipova Sancağı

Vakanüvis - Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi

Murat SERDAROĞLU

Bir Elektrikli Araç Prototipi İçin Gerekli Motor Gücü Hesaplanarak Tasarlanan Dış Rotorlu Fırçasız Doğru Akım Motoruna Mıknatıs Tipinin ve Kalınlığının Etkileri

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Alper Sefa ÇAĞIŞLAR, Sedat İN, Hasan TİRYAKİ

Yazılım geliştiricilerin kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik konusundaki farkındalıklarının ve bilgi seviyelerinin belirlenmesi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Yavuz İnal, Hacer Güner

Turkish Online Journal of Distance Education

Ozgur M. COLAKOGLU, Omur AKDEMIR

Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yaklaşımları Farklı Olan Öğretmenlerin Pandemi Sürecinde Hayat Bilgisi Öğretim Deneyimleri

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Özge GÖK, Emrullah AKCAN