Mehmet YETKİN, Yasin ÇAKIREL

AİLE İŞLETMELERİNİN KUŞAKLARARASI DEVRİ: VÂRİSLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TRANSGENERATIONAL SUCCESSION OF FAMILY FIRMS: A RESEARCH REGARDING SUCCESSORS

Akademik Hassasiyetler

2021-Cilt: 8 - Sayı: 16

473-501

Aile İşletmeleri, Kuşaklararası İletişim, Devir, Sürdürülebilirlik

Family Firms

4031

Benzer Makaleler

Türkiye’de Özel Gereksinimli Bireylerin Aileleri İçin Yapılmış Aile Eğitim Programlarının Alanyazın İncelenmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Elif ALPAY ÇELİK, Raziye ERDEM

MÜMTAZ TURHAN'IN TÜRK İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINA KATKILARI

Selçuk İletişim

Mahmut AKGÜL

Sürdürülebilirlik Kütüphane Yakınsamasına Bilgi Üzerinden Farklı Bir Bakış: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve Kütüphaneler

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mehmet Ali AKKAYA

Ortaokul Öğretmenleri Arasında Yaşanan Kuşaklararası Çatışma: Nedenleri, Öğretmenlere Etkileri ve Çözüm Yöntemleri

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Nurşen DERELİ DEMİR, Soner POLAT

Aile Şirketlerinin Sürdürülebilirliğinin Kurumsallaşma ve Aile Anayasası Çerçevesince İncelenmesi

İzmir Yönetim Dergisi

Tuncay TAŞKIN

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmanın İç Kaynak Bağımlılığı Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

Mahmut ÖZGÜN, Reşit Şadi Can SARUHAN

Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenenlerin Türkçe İletişim Kurma İstekliliklerine İlişkin Görüşleri

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Muzaffer EKİNCİ, Tuğrul Gökmen ŞAHİN, Özcan BAYRAK

TARİHSEL/TOPLUMSAL TRAVMALARIN KUŞAKLARARASI PSİKOSOSYAL ETKİLERİ: DERSİM 38 ÖRNEĞİNDE BİR OLGU SUNUMU

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi

Gülnaz KARATAY, Azad GÜNDERCİ