İlhami KAYA

ANADOLU HALK EZGİLERİNDE KARAR VE PERDE DERECELERİNİN ÖNEMİNDEN HAREKETLE SINIFLANDIRILMASI

CLASSIFICATION OF ANATOLIAN FOLK TUNES BASED ON THE IMPORTANCE OF DECISION AND PITCH DEGREES

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2021 -Cilt: 23 - Sayı: 2

1003-1027

ayak, , makam, , dizi, , Halk Müziği, , Halk Müziği Repertuarı

Ayak, Maqams, Scale, Folk Music and Folk Music Repertory

30