AŞK-I MEMNU DİZİ MÜZİKLERİ ÖZELİNDE TOYGAR IŞIKLI BESTELERİNİN MÜZİKAL ANALİZİ

Müzik; televizyon dizilerinin en önemli yardımcı ögelerinden birisi olma özeliği taşımaktadır. İzleyicilere dizide anlatılmak istenen öykünün algılanmasında, duyguların aktarımında güçlü ve etkin bir rol üstlenmektedir. Müzik yoluyla dizilerde izleyicilerde zaman, mekan ve tarih kavramlarının yanı sıra dizi karakterlerine özel yazılmış olan bestelerle karakter tahlili yapmasına yardımcı olmaktadır. Araştırma Türk TV dizi tarihinde ikinci uyarlama olan, Halit Ziya Uşaklıgil’in Ölümsüz eserlerinden Aşk-ı Memnu dizisi içinde Toygar Işıklı’ ya ait 30 beste ve düzenleme (Bir Günah Gibi/ Ajda Pekkan düet) incelenmiştir. Betimsel analiz ve durum çalışması yöntemlerinden istifade edilerek, dizi içerisindeki müziklerin işlevi ve yapısal analizinin anlamlandırılması hedeflemiştir.Araştırma sonuçlarının bir kaçından bahsedilecek olursa Toygar Işıklı’nın Aşk-ı Memnu için yaklaşık otuz eser bestelemiş olduğu, dizi müziği hazırlama sürecinin film müziği hazırlık sürecine göre daha sınırlı zamanda olduğu, dizide karakterler için besteler yapılmış olduğu, diziler için hazırlanan müziklerin reyting oranlarını olumlu yönde etkileyebildiği, dizi içerisinde yer alan sahnelerdeki duygu yoğunluğunun yansıtımında önemli yardımcı ögelerden biri olduğu, dizi için bestelenmiş olan eserlerin enstrümantal olduğu, Aşk-ı Memnu dizi müziklerinde genel olarak piyano, keman ve viyolonsel çalgılarının kullanmış olduğu belirlenmiştir.

A MUSICAL ANALYSIS OF THE LARGE LIGHT COMPOSITIONS SPECIALLY OF ASK-I MEMNU SERIES MUSIC

Music; It is one of the most important auxiliary elements of television series. Emotions play a strong and active role in the perception of the story to be told to the audience in the series. In addition to the concepts of time, space and history, he helps the audience to analyze the characters with the compositions written specifically for the characters of the TV series through music. In the research, 30 compositions and arrangements (Bir Günah Gibi / Ajda Pekkan duet) by Toygar Işıklı in the series Aşk-ı Memnu, one of Halit Ziya Uşaklıgil's Immortal works, which is the second adaptation in the history of Turkish TV series, were examined. It aimed to make sense of the function and structural analysis of the music in the series by making use of descriptive analysis and case study methods.To mention a few of the research results, it is seen that Toygar Işıklı composed about thirty works for Aşk-ı Memnu, that the music preparation process for the TV series was more limited compared to the preparation process of the soundtrack, compositions were made for the characters in the TV series, and the ratings of the music prepared for the TV series were positively affected. It has been determined that piano, violin and cello instruments are generally used in the music of the Aşk-ı Memnu series.

___

 • İmik, N. ve Yağbasan, M. (2007). Televizyon dizilerinde kullanılan müziklerin genç̧ izleyicilerin dizileri izleme oranına etkisi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (28), 103-114.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Yayınları.
 • Kısa Kafası. (2018, 18 Ağustos). Toygar Işıklı’ya sorduk! [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=U3VoJ-8Bb2Y&ab_channel=K%C4%B1saKafas%C4%B1
 • Kısa Kafası. (2018, 20 Ekim). Toygar Işıklı’ya sorduk! [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=6aFh76VdOXw&ab_channel=K%C4BsaKafas
 • Miller, H. M. (1966). Introduction to music: A guide to good listening. Barnes & Noble.
 • Özon, N. (2008). Sinema sanatına giriş̧. Agora Kitaplığı.
 • Refik Sarıöz. (2015, 26 Mart). İkisi Bir Arada: Toygar Işıklı [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=qpUtTS98AdU&ab_channel=%C4%B0hsanAy
 • Sözen, M. (2015). Anlatımsal bir öğe olarak sinemada müzik kullanımı yapılanmalar, işlevler, analizler. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (18), 34-65. https://doi.org/10.16992/ASOS.844.
 • Üsküdar Üniversitesi Etkinlikler. (2016, 4 Mayıs). Toygar Işıklı söyleşi [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=OrYcmKY&ab_channel=%C3%9Csk% %9CniversitesiEtkinlikler
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, E. (2019a). İletişim çalışmaları 1. Melda Cinman ve Ezgi Dinçerden (Ed), Televizyon dizilerinde estetik bir öğe olarak jenerik (açılış) müziğin kullanımı (s. 1-16). Akademisyen Kitabevi.
 • Yıldırım, E. (2019b). Televizyon dizilerinde müziğin kullanımı ve seksenler dizi müziği çözümlemesi. Cider Dergisi, 1(2), 114-131. https://dergipark.org.tr/te/pub/ecider/issue/46286/560729.