Kayhan BAYRAM, Halil AYDINALP

Sosyal Bütünleşme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik, Güvenirlik Çalışması

Development of the Social Integration Scale: The Validity and Reliability Study

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2021-Sayı: 27

110-133

Din Sosyolojisi, Sosyal Bütünleşme, Sosyal Dayanışma, Sosyal Dışlama, İşlevsellik.

Sociology of Religion, Social Integration, Social Solidarity, Social Exclusion, Functioning.

2822