Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Cilt: 10 Sayı: Cumhuriyet'in 100. Yılı Özel Sayısı -2023Son Sayı