Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Sayı: 32 -2023Son Sayı