Erkan POYRAZ, Egemen KAHRAMAN

İŞLETMELERİN SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK VE FİRMAYA ÖZGÜ DEĞİŞKENLERİN ANALİZİ: BANKACILIK ve İNŞAAT SEKTÖRLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ANALYSIS OF MACROECONOMIC AND COMPANY-SPECIFIC VARIABLES AFFECTING THE CAPITAL STRUCTURE: AN APPLICATION ON THE BANKING AND CONSTRUCTION SECTORS

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2020-Cilt: 9 - Sayı: 2

46-63

Sermaye yapısı, bankacılık, inşaat, panel veri analizi

capital structure, banking, construction, panel data analysis

2923