ENTELEKTÜEL SERMAYE’NİN TÜRKİYE’DEKİ RAPORLANMA ŞEKLİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışma, Türkiye firmalarının entelektüel sermaye kavramını nasıl belirttiklerini ve söz konusu kavramın hangi unsurlarına ağırlık vermekte olduklarını araştırmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Hisse Senetleri Piyasası Endeksi’nde ilk 30 arasında yer alan firmaların 2003 yılına ait yıllık raporları “kontent analizi” metodu ile incelenmektedir. Çalışmada, söz konusu firmaların yıllık raporlarında en fazla dışsal sermaye kategorisini belirtmekte oldukları, bunu sırasıyla insan kaynakları sermayesi ve içsel sermayenin izlediği görülmektedir. Söz konusu kategoriler içerisinde en fazla belirtilen kavramlar ise dışsal sermaye için marka oluşumu, insan kaynakları sermayesi için çalışanlara ilişkin ölçütler, içsel sermaye için ise finansal ölçütlerdir.

ENTELEKTÜEL SERMAYE’NİN TÜRKİYE’DEKİ RAPORLANMA ŞEKLİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışma, Türkiye firmalarının entelektüel sermaye kavramını nasıl belirttiklerini ve söz konusu kavramın hangi unsurlarına ağırlık vermekte olduklarını araştırmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Hisse Senetleri Piyasası Endeksi’nde ilk 30 arasında yer alan firmaların 2003 yılına ait yıllık raporları “kontent analizi” metodu ile incelenmektedir. Çalışmada, söz konusu firmaların yıllık raporlarında en fazla dışsal sermaye kategorisini belirtmekte oldukları, bunu sırasıyla insan kaynakları sermayesi ve içsel sermayenin izlediği görülmektedir. Söz konusu kategoriler içerisinde en fazla belirtilen kavramlar ise dışsal sermaye için marka oluşumu, insan kaynakları sermayesi için çalışanlara ilişkin ölçütler, içsel sermaye için ise finansal ölçütlerdir.