Erdal ODABAŞ, Abdurrahman İLGAN

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi

2019-Cilt: 7 - Sayı: 2

57-90

Fatih projesi, Etkileşimli tahta, Eğitim teknolojisi

122105

Benzer Makaleler

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) SİSTEMİNİ KULLANMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ / SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ OPINION FOR USING THE SYSTEM OF EDUCATION INFORMATION NETWORK (EBA)

Asya Öğretim Dergisi

Betül TİMUR, Şirin YILMAZ, Ayfer İŞSEVEN

Öğretmenlerin Etkileşimli Tahta Yazılımı Antropi Teach’in Kullanılabilirliğine Yönelik Görüşleri

SDU International Journal of Educational Studies

Halit Arslan, Ferhat Kadir Pala, Ali Battal, Fatih Özdinç

FATİH PROJESİNDE KULLANILAN LCD PANEL ETKİLEŞİMLİ TAHTA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN TUTUMLARI

Kastamonu Eğitim Dergisi

Ömer KOÇAK, Aslan GÜLCÜ

FATİH PROJESİNDE KULLANILAN LCD PANEL ETKİLEŞİMLİ TAHTA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN TUTUMLARI

Kastamonu Education Journal

Ömer KOÇAK, Aslan GÜLCÜ

FATİH PROJESİ İLE EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU SAĞLANAN OKULLARDA TEKNOLOJİ LİDERİNİN BELİRLENMESİ

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi

Selman TAŞDEMİR

TÜRKİYEDE EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ EĞİTİME ULUSAL YETERLİLİKLER

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tuncay DİLCİ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: SWOT Analizi Tekniği

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alper ŞAHİN, Hakan SARI, Tarik KORKMAZ, Burhanettin KARAKOÇ

MÜZİK DERSLERİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Balkan Müzik ve Sanat Dergisi

Serkan SARUHAN