Osman Nuri Karadayı

Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Tasavvufî Neş’enin Âşık Tavrına Yansıması

Trabzon İlahiyat Dergisi

2017-Cilt: 4 - Sayı: 1

43-64

Ozan, Âşık, Âşıklık Geleneği, Âşık Tavrı, Tasavvuf

185