İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Cilt: 12 Sayı: 4 -2023Son Sayı