Yrd.doç.dr. M.canan CAN, Okt. Eynep Kazanci BAŞARAN

Teknik Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknik Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulları Örneği

A Field Study About Determining the Entrepreuneur Ship Characteristics of Students in Technical and Social Sciences Vocational High School; an Example of Recep Tayyip Erdogan University Social and Technical Vocational High School

Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi

2015-Sayı:

364-394

Entrepreneurship, technical and social sciences programs

9317