Burhan GÜNAY

BRAND FİNANCE TURKEY 100 LİSTESİNDE YER ALAN BANKALARIN MARKA DEĞERLERİ İLE İLİŞKİLİ ÖLÇÜTLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ANALİZ

AN ANALYSIS TO DETERMINE THE CRITERIA RELATED TO BRAND VALUES OF THE BANKS IN THE BRAND FINANCE TURKEY 100 LIST

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

2021 - Cilt: 19 - Sayı: 1

273 - 287

Brand Finance Turkey, Panel Data Analysis, Economic Value Added, Market Value, Market Value Added, Brand Value

5 0