PERFORMANS ÖLÇMEDE EKONOMİK KATMA DEĞER VE PİYASA KATMA DEĞERİ LİTERATÜR İNCELEMESİ

Bu çalışmada işletmelerin performans analizinde son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılan Ekonomik Katma Değer (EKD) ve Piyasa Katma Değeri(PKD) performans ölçümleri ele alınmıştır. İngilizce’de kısaltılmış orijinal isimleri EVA ve MVA olan Ekonomik Katma Değer ve Piyasa Katma Değeri ile ilgili geniş bir literatür taraması yapılarak konuyla ilgili teorik görüşler ve ampirik bulgular incelenmiştir. Ayrıca Ekonomik Katma Değer ve Piyasa Katma Değeri performans ölçümlerinin diğer geleneksel muhasebe ölçümlerinden farklılıkları ortaya konulmuştur.

PERFORMANS ÖLÇMEDE EKONOMİK KATMA DEĞER VE PİYASA KATMA DEĞERİ LİTERATÜR İNCELEMESİ

Bu çalışmada işletmelerin performans analizinde son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılan Ekonomik Katma Değer (EKD) ve Piyasa Katma Değeri(PKD) performans ölçümleri ele alınmıştır. İngilizce’de kısaltılmış orijinal isimleri EVA ve MVA olan Ekonomik Katma Değer ve Piyasa Katma Değeri ile ilgili geniş bir literatür taraması yapılarak konuyla ilgili teorik görüşler ve ampirik bulgular incelenmiştir. Ayrıca Ekonomik Katma Değer ve Piyasa Katma Değeri performans ölçümlerinin diğer geleneksel muhasebe ölçümlerinden farklılıkları ortaya konulmuştur.