Arzu ÇİFTSÜREN

Urdu Dili ile Yazılan Seyahatnamelerde Cuma Selamlığı

The Ceremony of the Selamlik in the Travelogues Written in Urdu

Tarih Dergisi

2021-Sayı: 73

117-129

Indo Pak subcontinent, Abdulhamid II, Urdu Language, Travelogue, the Selamlik ceremony

3514

Benzer Makaleler

Immunomodulatory Effects of Moringa Oleifera Leaf Meal (MOLM) against Newcastle Disease in Broilers

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online)

Madeeha AKRAM, Ijaz SALEEM, Muhammad FARHAB, Zubair LUQMAN

SULU KOŞULLARDA YAZLIK YULAF ÇEŞİTLERİ MİKRO ve MAKRO VERİM DENEMELERİ

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

F. TOSUN, Ö. SENCAR, Y. KIRTOK

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitiminin İçeriği ve Standartlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Hatice DAĞLI, H.elif DAĞLIOĞLU

NOMENCLATURE OF HITTITE POTTERY

Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri

Yaşar COŞKUN

18. ve 19.YÜZYILLARIN BAŞLARINDA AZERBAYCANIN ARAZBOYU BÖLGELERİ VE NÜFUSU (İREVAN, NAHÇIVAN, KARABAĞ HANLIKLARI ÜZERE)

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

İrade MEMMEDOVA

Antimicrobial, antioxidant and DNA protective effects and phenolic content of Lallementia canescens (L.) Fisch. & C.A.Mey. and Lallementia peltata (L.) Fisch. & C.A.Mey

Biological Diversity and Conservation

YUSUF ALAN, AHMET SAVCI, ENVER FEHİM KOÇPINAR, MURAT KURŞAT, Sıraç TOPDEMİR, Mizbah KARATAŞ, Birsen ÇAKMAK

Fabrication of Nickel Coating on a Stainless Steel Mesh for Supercapacitor Applications

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Naime ÖZDEMİR, Abdulcabbar YAVUZ, Perihan YILMAZ ERDOĞAN, Huseyin ZENGİN

Göğün Kraliçesi İsis’in Geri Dönüşü: Hristiyanlıkta Meryem Ana Tapınması / The Queen of Heaven Isis Come Back: The Mary Worship in Christianity

İlahiyat Tetkikleri Dergisi

Kürşat Haldun AKALIN