ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi [SEFAD] Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. SEFAD dilbilimi, edebiyat, tarih, sanat tarihi, eğitim, felsefe, sosyoloji, psikoloji, iktisat, arkeoloji gibi sosyal ve beşeri bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer vermektedir.  SEFAD; Acar Index, Arastirmax, Cosmos Impact Factor, DOAJ, ERIH PLUS, ESCI (Web of Science), ESJI, İSAM, MLA, ResearchBib, Root Indexing, SIS, SOBIAD, TEİ, TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN tarafından indekslenmektedir.

SEFAD'a Türkçe ve İngilizce dilinde makaleler kabul edilmektedir.

Sayı: 44 - 2020 Son Sayı