İbrahim DOĞAN

VERİMLİLİK, EKONOMİK BÜYÜME VE SAĞLIK İLİŞKİSİ; TÜRKİYE İÇİN DOĞRUSAL OLMAYAN NEDENSELLİK TESTİ

PRODUCTIVITY, ECONOMIC GROWTH AND HEALTH RELATIONS; NONLINEAR CAUSALITY TEST FOR TURKEY

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2016-Cilt: 5 - Sayı: 2

21-48

Ekonomik Büyüme, Doğrusal olmayan nedensellik, Beşeri sermaye

Economic Growth, Non-Linear Granger Causality, Human Capital

9956