Semra PURKİS

YEŞİL EKONOMİ EKOLOJİK KRİZE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

CAN THE GREEN ECONOMY BE A SOLUTION FOR THE ECOLOGICAL CRISIS?

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 8 - Sayı: 2

1-19

Yeşil Ekonomi, Küresel Yeni Yeşil Düzen, Dünya Ekonomik Krizi

Green Economy, Global Green New Deal, World Economic Crisis

65 38

7