Reading Asaf Halet and Wilfred Owen Comparatively

This study examines Wilfred Owen’s The Parable of the Old Man and the Young and Asaf Halet Çelebi’s Abraham with Quran and Bible. By comparing rulers in World War I with Prophet Abraham’s fatherly figure, Owen stresses that young soldiers are sacrificed on the battlefields for nothing. After a mystical inner journey, Çelebi discovers that his heart is far from the devotion and trueness of Abraham. This spiritual distance is like Owen’s rulers leaving wisdom behind for political goals. While the father figure in his poem builds a fictionalised order, Çelebi’s inner world is after the real and true one. Based on Lacan’s symbolic order, this study compares the secular order of the European rulers and the religious order of Abraham who rejects the secular order of the Nimrod and founds his own. While doing this, Foucault’s, Baudrillard’s and Deleuze’s works are drawn on. Firstly, religious backgrounds giving information about Abraham to the poets are investigated in detail, then the two poems are compared in this way. On this score, the parables of Abraham in Quran, Old and New Testament will be examined. Because there is not such a study for Çelebi’s Abraham and Owen’s poem is not examined by such a comparison; this study tries to serve a fresh reading.

Asaf Halet ile Wilfred Owen’ın Karşılaştırmalı Bir Okuması

Bu çalışma Wilfred Owen'ın İhtiyar Adam ile Gencin Kıssası ve Asaf Halet Çelebi’nin İbrahim şiirlerini Kuran, Eski ve Yeni Ahit ile birlikte ele alır. Owen, Hz. İbrahim'in baba figürü ile Birinci Dünya Savaşı’nın yöneticileri arasında bir karşılaştırma yaparak genç askerlerin savaş meydanlarında bir hiç uğruna kurban edildiğini vurgulamaktadır. Diğer bir yandan, Çelebi sufi içsel yolculuğu sonucunda onun kalbinin İbrahimi teslimiyetten ve doğruluktan uzak olduğunun farkına varır. Bu manevi mesafe, Owen’ın politik emelleri uğruna erdemleri geride bırakmış Avrupalı yöneticilerin haliyle benzerlikler göstermektedir. Onun şiirindeki bu baba figürü kurgulanmış bir düzen kurarken, Asaf Halet’in iç dünyası gerçek bir düzenin peşine düşer. Lacan’ın sembolik düzeni üzerine bina edilen çalışma, savaş dönemindeki Avrupalı yöneticilerin seküler düzenini ve Hz. İbrahim’in Nemrut’un benzeri düzenini reddederek kendi dini düzenini kurmasıyla karşılaştırır. Bunu yaparken, Foucault’nun, Baudrillard’ın ve Deleuze’ün eserlerinden yararlanılmıştır. Öncelikle, her iki şaire Peygamber Hz. İbrahim bilgilerini veren dini altyapılar detaylı bir biçimde incelenecek daha sonra ise şiirler bu eksende karşılaştırılacaktır. Bu minval üzere, Kuran’daki, Eski Ahit’teki ve Yeni Ahit’teki İbrahim Peygamber kıssaları incelenecek ve şiirlerle bağlantıları ortaya konacaktır. Çelebi’nin bu şiiri üzerine literatürde herhangi bir çalışma olmadığından; Owen’ın ise şiirinin bu tarz karşılaştırmalı bir okumayla ele alınmamasından dolayı bu makale yeni ve taze bir okuma sunmaya çalışmıştır.

Kaynakça

Aydemir, M. (2014). Asaf Halet Çelebi’nin Şiirinde Geleneğin İzleri. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 3(1), 218–239.

Baudrillard, J. (2001). Selected Writings. California: Stanford University Press.

Bloom, H. (Ed.). (2002). Poets of WWI: Wilfred Owen & Isaac Rosenberg. New York: Chelsea House Publishers.

Carroll, R. & Prickett, S. (Eds.). (2008). Holy Bible: King James Version. Oxford: Oxford University Press.

Corcoran, N. (2007). The Cambridge Companion to Twentieth-Century English Poetry. Cambridge: Cambridge University Press.

Çelebi, A. H. (1993). Om Mani Padme Hum. İstanbul: Adam.

Çelebi, A. H. (2018). Bütün Yazıları. İstanbul: Everest.

Deleuze, G. (2004). Desert Islands and Other Texts, 1953-1974 (M. Taormina, Trans.). New York: Semiotext(e).

Foucault, M. (1995). Discipline and Punish-The Birth of the Prison (A. Sheridan, Trans.). New York: Vintage Books.

Foucault, M. (2001). Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason (R. Howard, Trans.). London: Psychology Press.

Foucault, M. (2009). Security, Territory, Population (G. Burchell, Trans.). New York: Picador.

Greenblatt, S. (2012). Norton Anthology of English Literature 2. London: W. W. Norton & Company.

Heaney, S. (1990). Government of the Tongue. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Hibberd, D. (2021). The Wilfred Owen Association. http://www.wilfredowen.org.uk/wilfred-owen/owen-the-poet. (Accessed: 18.02.2021).

Kırımlı, B. (1995). Asaf Halet Çelebi (Hayatı, Eserleri, Sanatı ve Fikirleri). (Unpublished PhD). Ataturk University, Erzurum.

Narlı, M. (2006). Asaf Halet Çelebi’nin Poetikası. İlmi Araşrımalar Dergisi, 22, 165–186.

Norgate, P. (1989). Wilfred Owen and the Soldier Poets. The Review of English Studies, 40(160), 516–530.

Owen, W. (1986). The Poems of Wilfred Owen. New York: W. W. Norton & Company.

Owen, W. (2013). Complete Poems by Wilfred Owen. United Kingdom: Blackthorn Press.

Poetry Foundation (2021). The Death Bed by Siegfried Sassoon. https://www.poetryfoundation.org/poems/57214/the-death-bed. (Accessed: 28.07.2021).

Rivers, B. (2015). “A Parapet of Earth and Wood”: Possible Christological Typology in the Original Draft of Wilfred Owen’s “The Parable of the Old Man and the Young”. ANQ: A Quarterly Journal of Short Articles, Notes and Reviews, 28(2), 122–124. doi: 10.1080/0895769X.2015.1043044

Sitwell, E. (1940). Still Falls the Rain. https://www.poetryarchive.org/poem/still-falls-rain. (Accessed: 18.02.2021).

Stallworthy, J. (2017). Owen, Wilfred Edward Salter (1893–1918). Oxford Dictionary of National Biography. https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-37828. (Accessed: 18.02.2021).

The Qur’An. (2008). A. S. Öztürk (Trans.) Kayseri: Okyanus.

Thomas, D. (1954). Quite Early One Morning. New York: New Directions Publishing.

Thomson, J. (2021). Rule Britannia. https://www.poetryfoundation.org/poems/45404/rule-britannia. (Accessed: 28.07.2021).

Treitschke, H. (1916). Politics. New York: The Macmillan Company.

Uçman, A. (1993). Çelebi, Âsaf Hâlet. https://islamansiklopedisi.org.tr/celebi-asaf-halet. (Accessed: 15.02.2021).

Virginia, W. (2009). Thoughts on Peace in an Air Raid. London: Penguin.

Kaynak Göster

APA Arpa, H. İ. (2021). Asaf Halet ile Wilfred Owen’ın Karşılaştırmalı Bir Okuması . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (4) , 1242-1254 . DOI: 10.32709/akusosbil.878506
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • ISSN: 1302-1265
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Afyon Kocatepe Üniversitesi

29.5b18.3b