Emre KARABAY, Serdar DUVAR

Plazma D-dimer düzeyi ile erektil disfonksiyon arasındaki ilişkinin incelenmesi: Prospektif, olgu-kontrol çalışması

Evaluation of the association between plasma D-dimer level and erectile dysfunction: A prospective case-control study

Androloji Bülteni

2020 - Cilt: 22 - Sayı: 4

204 - 208

11 4