Alper YALÇIN, Sevda YALÇIN

DÜNYA BANKASI VE IMF VERİLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ (2000-2015)

TURKEY'S ECONOMIC APPEARANCE IN CONSIDERATION OF WORLD BANK AND IMF DATA (2000-2015)

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

2017-Cilt: 9 - Sayı: 1

63-88

Türkiye ekonomisi, makroekonomik göstergeler

Turkish Economy, macroeconomic indicators

19792