Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt: 14 Sayı: 3 -2023Son Sayı