MEHMET ERSAL

Şücaeddin Veli Ocağı: Balkan aleviliğindeki yeri, rolü ve önemi

The Ocak of Sucaeddin Veli: İts place, role and importance in Balkan alewism

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

2012-Sayı: 63

207-230

3511

Benzer Makaleler

HİZMET İÇİ EĞİTİMİN ÖĞRETMENLERİN PROJE VE PROJE TABANLI ÖĞRENMEYE İLİŞKİN BİLGİLERİNE VE PROJE YAPMA YETERLİKLERİNE ETKİSİ: ÖPYEP ÖRNEĞİ

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Fatma ÖNEN, Hatice MERTOĞLU, Mehpare SAKA, Ayla GÜRDAL

Bireyci-Toplumcu Kültür Ve Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İlker ÇARIKÇI, Osman KOYUNCU

Properties and some in vitro studies of 6-phosphogluconate dehydrogenase purified from the liver of Chalcalburnus tarichi, the only fish living in Lake Van's highly alkaline water (pH 9.8)

Turkish Journal of Chemistry

MUHAMMET GÜLER, VEDAT TÜRKOĞLU, MEHMET RIZA KIVANÇ

Kanatçık Adımının Kanatçıklı Konsantrik Pasajın Giriş Bölgesindeki Akış ve Isı Transferi Karakteristiklerine Etkisi

Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi

Kemal KUVVET, Tahir YAVUZ

Dambıl Şekilli Transforaminal Paravertebral Menenjiom

Cukurova Medical Journal

Smail ŞERİFOĞLU, İbrahim ÖZ, Serdar KARATAŞ, Bekir ÇAĞLI, Alpaslan TUNCER

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA DAR MÜKELLEF KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Şerif Emre GÖKÇAY

Çatılarda Kar Yükünün Belirlenmesi

Teknik Dergi

İbrahim GÜLER, Levent KOÇ

Trakeobronkopati Osteokondroplastika Olgusu

Respiratory Case Reports

Derya AYDIN, Nesrin YAMAN, Öznur Tiryaki AYDOĞAN, ERDOĞAN BÜLBÜL, İsmail Engin UZGÖREN, Gökhan AYDIN