Olcay AYDEMİR

Sürdürülebilirlik – Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi

Sustainability-Sustainable Development and Life Quality

A+Arch Design International Journal of Architecture and Design

2020-Cilt: 6 - Sayı: 1

45-60

Sürdürülebilirlik, yaşam kalitesi, kentsel gelişim

Sustainability, quality of life, urban development

13167