Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM, Turan TUGAY, İlker AKYÜZ, Tarık GEDİK

İmalat Sanayi İçerisinde Yer Alan Sektörlerin İş Kazası İstatistiklerinin Küme ve Ayırma Analizleri İle Değerlendirilmesi

A Cluster and Discriminant Analysis of Sub-Sectors of Manufacturing Based on The Occupational Accident Statistics

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi

2016 - Cilt: 12 - Sayı: 1

18 - 29

Work accident, manufacturing industry, forest product industry, cluster analysis, discriminant analysis

12 16