Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM, İlker AKYÜZ, Turan TUGAY

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Finansal Başarısızlık Düzeylerinin Oran Analizi ve Diskriminant Analizi Yöntemleri Kullanılarak Ölçülmesi

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi

2017 - Cilt: 13 - Sayı: 1

60 - 74

Finansal başarı, kâğıt sanayi, oran analizi, diskriminant analizi

14 42