Uğur KURTARAN

Karlofça Antlaşması’nda Venedik, Lehistan ve Rusya’ya Verilen Ahidnamelerin genel özellikleri ve diplomatik açıdan değerlendirilmesi

General Characteristics And Diplomatic Evaluation of Ahidnames Given to Venice, Lehistan (Poland) and Russia in Treaty of Karlowitz

Tarih Araştırmaları Dergisi

2016-Cilt: 35 - Sayı: 60

97-140

Ottoman, Diplomacy, Ahidnames, Karlowitz, Treaty, Agreement

170138