Cemal KASNAK, Recep PALAMUTOĞLU

YANIT YÜZEY TASARIMI KULLANILARAK KİVİ MEYVESİNDEKİ MAKSİMUM FENOLİK BİLEŞİKLER İÇİN EKSTRAKSİYON KOŞULLARININ BELİRLENMESİ

DETERMINATION EXTRACTION CONDITIONS FOR MAXIMUM PHENOLIC COMPOUNDS IN THE KIWIFRUIT USING RESPONSE SURFACE DESIGN

Gıda

2020-Cilt: 45 - Sayı: 5

989-996

Kiwifruit, Response Surface Methodology, Total Phenolic Matter, antioxidant activity

3120