İbrahim Tolga ÇOŞKUN

Subjektif ve Objektif Karar Verme Teknikleri ile Elektrikli Araç Seçiminde Etkili Olan Kriterlerin Değerlendirilmesi

Evaluation of Effective Criteria for Electric Vehicle Selection with Subjective and Objective Decision-Making Techniques

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2022-Cilt: 26 Sayı: 2

173-190

Elektrikli Araç Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme, Objektif ve Subjektif Ağırlıklandırma, ENTROPI, CRITIC, AHP, WINGS

Elektrikli Araç Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme, Objektif ve Subjektif Ağırlıklandırma, CRITIC, AHP, WINGS, ENTROPY

286 301

7
Benzer Makaleler

Subjektif ve Objektif Karar Verme Teknikleri ile Elektrikli Araç Seçiminde Etkili Olan Kriterlerin Değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İbrahim Tolga ÇOŞKUN

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİ KULLANAN MAKİNE-EKİPMAN SEÇİM ÇALIŞMALARINDA BULANIKLIĞIN SONUÇLARA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yusuf Tansel İÇ, Mustafa YURDAKUL

ÇKKV TEKNİKLERİYLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ: TÜRKİYE CUMHURİYETİ JANDARMA TEŞKİLATINDA BİR UYGULAMA

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Özcan AKDEMİR, Arzum BÜYÜKKEKLİK

TALAŞLI İMALAT SEKTÖRÜNDE AHP İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi

Saha HOŞ, Ömür DEMİRER

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VE DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE MİLLİYETÇİLİK ALGISI ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ali ÇİÇEK, Omer TAYLAN

Elektrikli Araç Teknolojisinin Gelişimi ve Gelecek Beklentileri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Alper Kerem

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN AHP YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MYO ÖRNEĞİ

Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi

Murat ÇAKAN, İsmail GÖKDENİZ

SİYASİ PARTİ YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME DAVRANIŞLARI: GENEL MERKEZ VE ANKARA İL/İLÇE YÖNETİMLERİ ÖRNEĞİ

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries

A. Turan ÖZTÜRK, Mehmet ALTINTAŞ