İlker AĞIR

YENİ MEDYANIN HABER ÜRETİM SÜRECİNE ETKİSİ VE HABER ÜRETİM SÜREÇLERİNDE YAŞANAN DEĞİŞİM

THE EFFECT OF NEW MEDİA ON THE NEWS PRODUCTİON PROCESS AND THE CHANGE İN THE NEWS PRODUCTİON PROCESSES

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi

2023-Cilt: 9 Sayı: 14

1-12

haber, dijital medya, muhabir, internet gazeteciliği, haberin nitelikleri, haberin unsurları, tarafsızlık, yeni medya

New media, journalism, news production, digitalization, internet journalism, impartiality

4047