Asuman ÇOBANOĞLU

Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Algıları ve Mobil Öğrenme Davranışları

Nursing Students' Perceptions of Distance Education and Mobile Learning Behaviors

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi

2023-Cilt: 5 Sayı: 2

75-82

Hemşirelik eğitimi, hemşirelik öğrencisi, mobil öğrenme, uzaktan eğitim

Distance education, mobile learning, nursing education, nursing student

40114