Ozan BAHAR, Cemile ALP

REKABET GÜCÜ ELDE ETMEDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER STRATEJİLER VE SON GELİŞMELER

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2023-Cilt: 12 Sayı: 1

2-29

Rekabet Gücü, Rekabet Endeksi, Rekabet Stratejisi, Ar-Ge

32738