Mustafa METİN, Hatice Kübra SERİN, Nurullah KORKMAN, Fulya ONER ARMAĞAN, Ali KOLOMUÇ

Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Gözünden Bir Tübitak 4004 Projesi: Araştırıyorum, Sorguluyorum Bilimi Çok Seviyorum

A Tübitak 4004 Project Through the Eyes of Seventh Grade Students: I Research, I Question, I Love Science

Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi

2023-Cilt: 6 Sayı: 1

1-18

Araştırma temelli öğrenme, doğa eğitimi ve bilim okulu, öğrenci görüşleri, fenomolojik araştırma

Inquiry-Based Learning, Nature Education and Science School, Phenomenological Research

18436

Benzer Makaleler

Okul Öncesinde Değerler Eğitimi İle İlgili Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi

Halime Nur SEZER, Duygu YALMAN

Yetişkin Çevre Gönüllülerinin Kendi ve Günümüz Çocuklarının Doğa İle Etkileşimlerine İlişkin Görüşleri

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Dilek ZUBARİ, Emine KAÇMAZOĞLU

DÜNYADA MÜZİK ARAŞTIRMALARINA GENEL BİR BAKIŞ VE KKÜ I. ULUSLARARASIL MÜZİK ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ KURULTAYI

Online Journal of Music Sciences

Ali UÇAN

DÜNYADA MÜZİK ARAŞTIRMALARINA GENEL BİR BAKIŞ VE KKÜ I. ULUSLARARASIL MÜZİK ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ KURULTAYI

Çevrimiçi Müzik Bilimleri Dergisi

Ali UÇAN

Sosyal Araştırmaların Niteliğini Değerlendirmede Bütüncül Bir Çerçeve: Toplam Araştırma Hatası

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Melike SARAÇ

Öğretmen Adaylarının Açık ve Uzaktan Öğretime Yönelik Algıları: Eş-zamansız ve Eş-zamanlı Çevrimiçi Öğrenme

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi

Mücahit ÖZTÜRK

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME İLE İLGİLİ AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

Zafer ÇAKMAK, İsmail Hakan AKGÜN, Murat SALUR

Matematik Öğretmenlerinin Beyin-Eğitim İlişkisini Derslerinde Uygulamalarına İlişkin Durum Çalışması

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi

Şirin İLKÖRÜCÜ, Menekşe Seden TAPAN BROUTIN