Barış DURAN, Zehra TAŞPINAR-ŞENER

Matematik Eğitiminde Eleştirel Düşünme Becerilerine İlişkin Araştırmaların Tematik Analizi

Thematic Analysis of Research on Critical Thinking Skills in Mathematics Education

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi

2023-Cilt: 10 Sayı: 1

144-155

Eleştirel Düşünme Becerisi, Tematik İçerik Analizi, Matematik Eğitimi

Critical thinking skills, Thematic content analysis, Mathematics education

28258

Benzer Makaleler

Gerçekçi Matematik Eğitiminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Meta-Tematik Analiz / Evaluation of the Effectiveness of Realistic Mathematics Education: Meta-Thematic Analysis

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Şenel ELALDI

İlkokul Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının Öğretmen ve Veliler ile İlişkisinin Sistematik Derleme Yöntemiyle İncelenmesi

International Journal of Educational Spectrum

Erhan SEVİNÇ

Çevrimiçi bir derste Web 2.0 araçlarına dayalı etkinliklerin öğrencilerin yansıtıcı ve eleştirel düşünme ile problem çözme becerilerine etkisi

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi

Cengiz GÜNDÜZALP

‘Ben’i ve ‘Öteki’ni Anlamak Eleştirel Oksidentalizmin Özüdür! –İbrâhîm el-‘Âtî İle İlmü’l-İstiğrâb Üzerine Bazı Mülâhazalar–

Hadis Tetkikleri Dergisi

İbrahim EL-'ATÎ, Çevirmen: Emine AVCI

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma ve Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Uşak İli Örneği

Educational Academic Research

Perihan ŞARA HÜRSOY, İbrahim KARADEDELİ

2010-2020 Yılları Arasında Tr Dizin İndeksli Dergilerde Yayınlanmış Müzik Eğitimine Yönelik Makalelerin Tematik Açıdan Değerlendirilmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mehtap TEK, Yusuf ÖZGÜL

Matematik Okuryazarlığını Geliştirmede Problem Çözme Stratejileri Eğitiminin Etkisi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

Hasan TEMEL, Murat ALTUN

Hemşirelik Öğrencilerinde Duygusal Zekâ, Eleştirel Düşünme ve Klinik Karar Verme Düzeylerinin İncelenmesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Sevim ŞEN, Hediye ARSLAN, Emir AVŞAR, Sibel AFACAN KARAMAN